MATXEMBRATS

Els matxembrats  som nosaltres: les nostres anàlisi, les nostres explicacions, la nostra aportació col.lectiva a una millor comprensió de la societat

Com fem els matxembrats?: Anem seleccionant  ​els assumptes més rellevants de la nostra vida col.lectiva i cadascuna de nosaltres n'escriu cinc o deu línies sobre el que en pensa o el que sent. Després ho debatim entre tots, en fem un matxembrat agrupant-ho en els eixos analítics que resulten del debat, i ho redactem. Els resultats són textos rics i poderosos en llenguatge planer, i sobretot diversos (tant gramaticalment com analíticament) com diverses som els companys que fem aquest blog. La gràcia dels matxembrats és que totes hi som convidades, que tots aportem, que entre totes expliquem. Amen et cum spiritu tuo et tariro tariro

1
2