REPOSITORI

És el racó formal on publiquem tant treballs acadèmics d’alumnes i exalumnes de ciències socials (introduïts a la terrassa del bar) com textos clàssics d’autors de referència.

pexels-photo-3617131.jpeg

Quodlibets

Papers nostres, d'amics i companys,  llargs o curts, acadèmics o vitals, sistemàtics o espontanis, rigorosos o catxondos. Tot s'hi val mentre ens ajudin a entendre millor les relacions entre normals i diferents.

pexels-photo-3671146.jpeg

Ritus de pas

Treballs que tanquen una etapa i obren una vida:

TFG's, TFM's i fins i tot  tesis doctorals són ritus de pas acadèmics  que ens ajuden a explicar les relacions entre normals i diferents.

books-bookstore-book-reading-159711.jpeg

Textos i autors de referència

El Marc teòric de les nostres anàlisis sobre Normals i Diferents.

Enllaços a articles científics que ens ajuden a explicar les relacions entre normals i diferents.