top of page

QUI SOM?

 

Normals i Diferents és el resultat de les llavors plantades a diferents promocions d’estudiants de Sociologia: som una  colla de sociòlogues i sociòlegs que volem explicar el que ens passa en aquesta societat en la que ens ha tocat viure. I gran part del que ens passa té a veure amb les relacions entre normals i diferents. 

 

QUÈ VOLEM?

 

En definitiva el que volem és aportar la nostra explicació del que passa a la societat, perquè el nostre ofici és una disciplina vital d'anàlisi de la realitat. Volem fer intel.ligible el que ens preocupa de la nostra vida col.lectiva, i volem fer-ho en grup, col·lectivament.

Ep, i això ho volem fer en un llenguatge planer i per tant intel.ligible.  Farem servir paraules que pot entendre tothom, i evitarem les cites erudites que no serveixen per res, i utilitzarem expressions col.loquials, i si convé direm tacos i paraules malsonants.

Esperem que trobeu més preguntes que respostes, més somriures que laments, i sobretot, brega per al tarro!!

 

 

L'EQUIP DE NORMALS I DIFERENTS

Si vols, t'expliquem una mica millor qui és qui

QUI ÉS QUI?

COM ANALITZEM ?

 

Normals i diferents, unes relacions complicades. El model omddd. 

​​​1.- La desigualtat social, que pot ser micro o macro, és la variable clau de tot: la seva evidència empírica és universal.

2.- Desigualtat, per tant asimetria en les relacions socials;  en conseqüència algú guanya i mana:  això és el poder (a escala micro o macro).

3.- Poder, oh la la el poder!, quina cosa més llaminera!

4.- I com que és una cosa llaminera, qui guanya/mana/té el poder fa dues operacions: 

 • Legitimació: que els altres estiguin disposats a obeir,

 • Normalització: “el normal” (lo normal) és obeir.

5.- La normalització es fa amb normes i amb valors.

6.- Normals i diferents: els normals obeeixen (fan cas a les normes i els valors);  mentre els diferents no (perquè no volen o perquè no poden: perquè trenquen les normes o perquè no arriben als valors).

7.- I les relacions entre normals i diferents poden ser d’oposició, minoria, depreci, desviació, delinqüència (model omddd).

 • Oposició: els diferents volen canviar la normalitat.

 • Minoria: els diferents no volen canviar la normalitat, sinó viure la diferència amb algun tipus de status.

 • Depreci: els diferents no assoleixen els valors normals.

 • Desviació: els diferents trenquen les normes.

 • Delinqüència: els diferents trenquen les normes que protegeixen béns estratègics. La delinqüència no és altra cosa que una de les relacions entre normals i diferents. I cal distingir entre

  • “delinqüència”:  la definició que només poden fer els estats del que són les agressions a béns estratègics,

  • “criminalització”:  la relació en la que els normals se senten agredits en un bé estratègic, tant si hi ha definició de delinqüència com si no n’hi ha.

 

bottom of page