QUI SOM?

 

Normals i Diferents és el resultat de les llavors plantades a diferents promocions d’estudiants de Sociologia i Criminologia amb un nexe comú: haver estat alumnes del Juli Sabaté, instigador del retrobament un cop abandonada la primera línia docent perquè s’ha fet vellet i “l’han jubilat”.

 

 

Així que, a començament de curs 2019-2020,  amb la mecànica de “classe-seminari” que haviem dut a terme,  arrenquem 3 grups de seminari quinzenal sense cap més pretensió que retrobar-nos i exercitar l’anàlisi mirant d’explicar el que passa a la nostra societat. 

Al poc temps d’arrencar se’ns presenta una oportunitat de posar-ho en comú amb altres col.legues: el Congrés Català de Sociologia que s’havia de celebrar a Girona l’abril de 2020.  El Covid-19 trunca aquest projecte, però no les ganes de seguir donant voltes al tarro. Per tant prenem la decisió de volcar en un blog el que estàvem treballant, per exemple les reflexions que ens ha obligat a fer aquesta pandèmia.

I aquest blog n’és el resultat.

 

QUÈ VOLEM?

 

En definitiva el que volem és aportar la nostra explicació del que passa a la societat, perquè el nostre ofici és una disciplina vital d'anàlisi de la realitat. Volem fer intel.ligible el que ens preocupa de la nostra vida col.lectiva, i volem fer-ho en grup, col·lectivament.

Ep, i això ho volem fer en un llenguatge planer i per tant intel.ligible.  Farem servir paraules que pot entendre tothom, i evitarem les cites erudites que no serveixen per res, i utilitzarem expressions col.loquials, i si convé direm tacos i paraules malsonants.

I ho farem amb els matxembrats que són les explicacions que surten dels nostres debats,  i amb el bar i el repositori (que són les potes informal i formal dels matxembrats).

Esperem que trobeu més preguntes que respostes, més somriures que laments, i sobretot, brega per al tarro!!

 

 

​Amen et cum spiritu tuo et tariro tariro

​et chumbamba chumbamba

L'EQUIP DE NORMALS I DIFERENTS

Si vols, t'expliquem una mica millor qui és qui

QUI ÉS QUI?

COM ANALITZEM ?

 

Normals i diferents, unes relacions complicades. El model omddd. 

​​​1.- La desigualtat social, que pot ser micro o macro, és la variable clau de tot: la seva evidència empírica és universal.

2.- Desigualtat, per tant asimetria en les relacions socials;  en conseqüència algú guanya i mana:  això és el poder (a escala micro o macro).

3.- Poder, oh la la el poder!, quina cosa més llaminera!

4.- I com que és una cosa llaminera, qui guanya/mana/té el poder fa dues operacions: 

 • Legitimació: que els altres estiguin disposats a obeir,

 • Normalització: “el normal” (lo normal) és obeir.

5.- La normalització es fa amb normes i amb valors.

6.- Normals i diferents: els normals obeeixen (fan cas a les normes i els valors);  mentre els diferents no (perquè no volen o perquè no poden: perquè trenquen les normes o perquè no arriben als valors).

7.- I les relacions entre normals i diferents poden ser d’oposició, minoria, depreci, desviació, delinqüència (model omddd).

 • Oposició: els diferents volen canviar la normalitat.

 • Minoria: els diferents no volen canviar la normalitat, sinó viure la diferència amb algun tipus de status.

 • Depreci: els diferents no assoleixen els valors normals.

 • Desviació: els diferents trenquen les normes.

 • Delinqüència: els diferents trenquen les normes que protegeixen béns estratègics. La delinqüència no és altra cosa que una de les relacions entre normals i diferents. I cal distingir entre

  • “delinqüència”:  la definició que només poden fer els estats del que són les agressions a béns estratègics,

  • “criminalització”:  la relació en la que els normals se senten agredits en un bé estratègic, tant si hi ha definició de delinqüència com si no n’hi ha.

Si voleu saber-ne més, aquí trobareu teniu el model d'ànalisi omddd explicat més àmpliament!