top of page

Recuperem la mili / Recuperemos la mili

(o Dios escribe recto con lineas torcidas)

 

 

Versió catalana

 

Les excelsament estúpides elits polítiques i corporatives europees estan reclamant  que torni la mili: volen recuperar els exèrcits obligatoris de lleva ...


I, ves per on, hi estem absolutament d’acord!.

 

Per què hi estem d’acord?:  


Per explicar-ho, primer hem de fer una mica d’anàlisi sociològica a partir de les quatre estructures de la societat: població, economia, política, i cultura.


El servei militar obligatori (la mili) respon a una lògica estructural clara:


Demografia d’alta natalitat (molts nens-adolescents que calia controlar i necessitat de ritus de pas potents i diàfans cap a l’edat i compromisos adults): la mili era un formidable sistema de control i un excel·lent ritus de pas.


Una estructura econòmica amb un nivell que no permetia uns exercits amb armes qualificades i per tant reduïts numèricament; i una economia que es podia permetre el luxe de tenir un grapat de joves improductius que, de pas, podien aprendre oficis diversos a la mili.


Una política controladora i severa: en el cas espanyol la dictadura i a la resta del món europeu la guerra freda.


I una cultura sacrificial on era important aprendre l’obediència i el respecte a la jerarquia i la disciplina i l’ordre (la instrucció era “ordre tancat”) i l’internament i la disponibilitat (la mili era una “institució total”).

Per tant, des de l’invent napoleònic fins fa quatre dies el servei militar era obligatori.

 


Les quatre estructures han canviat amb efectes esplèndids en les nostres vides, faltaria més!:


Demogràficament: Vivim més temps i podem disfrutar més de la vida i  fer projectes a llarg termini

Econòmicament: ha augmentat la riquesa socialment disponible i amb ella el benestar material dels individus

Políticament: hem assolit un grau de llibertat inexistent abans

Culturalment: s’ha reconegut la diversitat cultural i la capacitat de decidir sobre l’estil de vida de cadascú

 


I pel que fa  a la mili, aquests canvis socials han anat comportant canvis en la lògica militar i per tant en el servei militar.

Tanmateix,  en aquesta anàlisi cal considerar que aquests canvis han tingut efectes no desitjats, alguns del quals són autènticament efectes perversos:


(població) La baixada de la natalitat ha convertir  els nens i adolescents en uns éssers mimats i incontrolables i descontrolats, esdevenint un poderós lobby


(economia) El creixement del nivell econòmic ha tecnificat la guerra omplint els exèrcits d’armes qualificades i buidant-los de gent (són els “exèrcits professionals”).


(política) El final de la guerra freda i el miratge de la pax americana (i el final de la historia). I al nostre país l’aparició d’un règim de democràcia formal clientelar i irresponsable (en el que podem fer tot el que ens vingui de gust perquè com que ja paguem impostos, algú ho arreglarà).


(cultura) L’aparició d’un estil de vida hedonista ha comportat la devaluació de l’esforç i la desaparició de la disciplina. Tal com es deia en un altre matxembrat: els nois d’avui no es confronten amb el món.

 


A partir d’aquesta anàlisi estructural, es pot entendre la necessitat de recuperar la mili.


Òbviament, per raons diametralment oposades a les del les nostres estúpides elits que només volen espantar la gent per tal de seguir engreixant les poderoses indústries militars nord-americana i europea, així com  per tal de retardar geopolíticament la inevitable crisi de l’occident europeu.

(Dios escribe recto con lineas torcidas)


La recuperació de la mili es necessària, sí, però  per raons d’estructura social i no pas geoestratègiques.

Obviíssimament no es tractaria d’anar a pegar trets 15 ó 18 mesos sota les ordres d’un sergent “chusquero”. N’hi hauria prou amb un temps (un semestre per exemple) fent tasques d’ajut a la comunitat (des de netejar boscos fins atendre persones dependents, etc), amb un nivell raonablement exigent de disciplina i convivència, i amb un control de les eines de distracció com mòbils i demés artilugis.


Aquesta fórmula o alguna de similar ajudaria a  resoldre els quatre efectes perversos dels cavis socials en l’educació de les noves generacions (si més no, en termes de probabilitat):


Probablement superaríem la sobreprotecció demogràfica recuperant algun tipus de control social i un bon ritus de pas (perquè els humans sense ritus de pas estem perduts).


Probablement responsabilitzaríem als més joves de les necessitats econòmiques i socials, i els donaríem una mínima perspectiva del treball i l’economia.


Probablement tindríem unes generacions joves que valorarien més les dificultats de gestionar políticament societats  complexes i entendrien els límits dels règims polítics de democràcia formal.


I probablement serien culturalment més capaços de connectar l’hedonisme i les ganes de disfrutar amb la confrontació amb el món dels adults. Perquè la confrontació amb el món dels adults és necessària i ara no s’hi  confronten:

Els nens adolescents i joves contemporanis no troben ni el món ni els adults amb qui confrontar-se en el seu procés maduratiu (perquè per madurar cal confrontació –conflicte-): món i adults semblen haver dimitit. Ni es troben amb adults que s’hi confronten amb afecte (a casa, a l’escola), ni es troben amb adults que s’hi confronten amb norma ... per tant, s’han de confrontar amb l’infinit, amb la manca de límits. I una possible conseqüència és la confrontació contra ells mateixos, l’autodestrucció.

 

 

 


 

versión en castellano

 

Las celestialmente estúpidas élites políticas y corporativas europeas están reclamando que vuelva la mili: quieren recuperar el servicio militar obligatorio.

Y, mira por dónde, ¡estamos absolutamente de acuerdo!.

 

¿Por qué estamos de acuerdo?

Para explicarlo, primero conviene algo de análisis sociológico a partir de las cuatro estructuras de la sociedad: población, economía, política, y cultura.

 

El servicio militar obligatorio (la mili) responde a una lógica estructural clara:


Demografía de alta natalidad (muchos niños-adolescentes a controlar y necesidad de ritos de paso potentes y diáfanos hacia la edad y compromisos adultos): la mili era un formidable sistema de control y un excelente rito de paso.


Una estructura económica con un nivel que no permitía unos ejercidos con armas calificadas y por tanto reducidos numéricamente; y una economía que podía permitirse el lujo de tener un puñado de jóvenes improductivos que, de paso, podían aprender oficios diversos en la mili.


Una política controladora y severa: en el caso español la dictadura y en el resto del mundo europeo la guerra fría.


Y una cultura sacrificial en la que era importante aprender la obediencia y el respeto a la jerarquía y la disciplina y el orden (la instrucción era "orden cerrado") y el internamiento y la disponibilidad (la mili era una "institución total").


Por tanto, desde el invento napoleónico hasta hace cuatro días el servicio militar era obligatorio.

 


Las cuatro estructuras han cambiado con efectos espléndidos en nuestras vidas, ¡faltaría más!:


Demográficamente: Vivimos más tiempo y podemos disfrutar más de la vida y realizar proyectos a largo plazo

Económicamente: ha aumentado la riqueza socialmente disponible y con ella el bienestar material de los individuos

Políticamente: hemos alcanzado un grado de libertad inexistente antes

Culturalmente: se ha reconocido la diversidad cultural y la capacidad de decidir sobre el estilo de vida de cada uno

 


Y en cuanto a la mili, estos cambios sociales han ido comportando cambios en la lógica militar y por tanto en el servicio militar.

Sin embargo, en este análisis hay que considerar que estos cambios han tenido efectos no deseados, algunos de los cuales son auténticamente efectos perversos:


(población) La bajada de la natalidad ha convertido a los niños y adolescentes en unos seres mimados, incontrolables y descontrolados, convirtiéndose en un poderoso lobby


(economía) El crecimiento del nivel económico ha tecnificado la guerra llenando los ejércitos de armas sofisticadas y vaciándolos de gente (son los “ejércitos profesionales”).


(política) El fin de la guerra fría y el espejismo de la pax americana (y el fin de la historia). Y en nuestro país la aparición de un régimen de democracia formal clientelar e irresponsable gracias al cual podemos hacer todo lo que nos apetezca porque como ya pagamos impuestos, alguien lo arreglará.


(cultura) La aparición de un estilo de vida hedonista ha comportado la devaluación del esfuerzo y la desaparición de la disciplina. Tal y como se decía en otro matxembrat: los chicos de hoy no se confrontan con el mundo.

 

A partir de este análisis estructural, puede entenderse la necesidad de recuperar la mili.


Obviamente, por razones diametralmente opuestas a las de nuestras estúpidas élites que sólo quieren asustar a la gente para seguir engordando las poderosas industrias militares estadounidense y europea, así como para tratar de retrasar geopolíticamente la inevitable crisis del occidente europeo.

(Dios escribe recto con lineas torcidas)


La recuperación de la mili es necesaria, sí, pero por razones de estructura social y no por excusas geoestratégicas.

Obviísimamente no se trataría de ir a pegar tiros durante 15 ó 18 meses bajo las órdenes de un sargento chusquero. Bastaría un tiempo (un semestre por ejemplo) haciendo tareas de ayuda a la comunidad (desde limpiar bosques hasta atender a personas dependientes, etc), con un nivel razonablemente exigente de disciplina y convivencia, y con un control de las herramientas de distracción como móviles y demás artilugios.

Esta fórmula o alguna similar ayudaría a resolver los cuatro efectos perversos de los cambios sociales en la educación de las nuevas generaciones, como mínimo en términos de probabilidad.


Probablemente superaríamos la sobreprotección demográfica recuperando algún tipo de control social y un buen rito de paso (porque los humanos sin ritos de paso estamos perdidos).


Probablemente responsabilizaríamos a los más jóvenes de las necesidades económicas y sociales, y les daríamos una mínima perspectiva del trabajo y la economía.


Probablemente tendríamos a unas generaciones jóvenes que valorarían más las dificultades de gestionar políticamente sociedades complejas y entenderían los límites de los regímenes políticos de democracia formal.


Y probablemente serían culturalmente más capaces de conectar el hedonismo y las ganas de disfrutar con la confrontación con el mundo de los adultos. Porque la confrontación con el mundo de los adultos es necesaria y ahora no se confrontan: “Los niños adolescentes y jóvenes contemporáneos no encuentran ni el mundo ni los adultos con los que confrontarse en su proceso madurativo (porque para madurar hace falta confrontación –conflicto-): mundo y adultos parecen haber dimitido. Ni se encuentran con adultos que se confrontan con cariño (en casa, en la escuela), ni se encuentran con adultos que se confrontan con la norma ... por tanto, deben confrontarse con el infinito, con la falta de límites. Y una posible consecuencia es la confrontación contra sí mismos, la autodestrucción”.

 

0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

El pitjor enemic del govern espanyol és l’estat espanyol

L’estat espanyol (com tots els estats del mon) és Leviathan: una bèstia poderosa encarregada de gestionar la societat segons els interessos dels que manen, sigui la classe dominant siguin les fraccion

Te'n recordes d'aquell mem?

El dimecres 25 d’abril el president Sánchez va dir que estava pensant en dimitir desprès que es filtrés una acusació contra la seva dona per un possible delicte de tràfic d’influències. Es va retirar

agricultores: los palestinos de Europa

Desaparición, eliminación, exterminio, holocausto. Exactamente esto es lo que le espera al campo europeo. Exactamente como a los palestinos. Exactamente un futuro negro y sin vuelta de hoja. Y esto es

留言


bottom of page