¿Què fem?

Som una  colla de sociòlegs i criminòlogues que volem explicar el que ens passa en aquesta societat en la que ens ha tocat viure. I gran part del que ens passa té a veure amb les relacions entre normals i diferents. 

La nostra explicació la fem amb els matxembrats, que constitueixen la part central del blog, complementats pel que diem al bar i pel que aportem al repositori.

ABOUT
Matxembrats

Els matxembrats som nosaltres: són les nostres explicacions. Per fer-los, anem seleccionant ​els assumptes més rellevants de la nostra vida col·lectiva i cadascuna de nosaltres n'escriu cinc o deu línies sobre el que pensa o el que sent. Després ho debatim entre tots, en fem un matxembrat agrupant-ho en els eixos analítics que resulten del debat, i ho redactem.

ABOUT
El bar

El bar és el racó informal on les nostres barmans i barwomans serveixen a la terrassa amigables introduccions a textos seriosos i on tenim un assortit de tapes variades per anar-hi pensant. També hi tindrem un apartat audiovisual properament.

ABOUT
El repositori

El repositori és el racó formal on publiquem tant treballs acadèmics d’alumnes i exalumnes de ciències socials (introduïts a la terrassa del bar) com textos clàssics d’autors de referència.

Unes relacions complicades

En l’ofici de sociòleg la societat és sempre la variable independent, faltaria més!

Aquest blog, per tant, proposa hipòtesis per explicar com cada societat fabrica i desfabrica les relacions entre normals i diferents:

Cada societat té les seves normalitats i les seves diferències.